Σημειώση (1):
Το δεύτερο θέμα δεν κατάφερα να το πάρω ολόκληρο αφού λειπει ο πινάκας και οι τέσσερις απαντήσεις  

Σημείωση (2):
Τα θέματα είναι 5 άλλα επιλεγείς τα 4!